KITAB NABI IDRIS

Bersumber dari: 

Naskah Ethiopic

Terjemah dan Catatan Pinggir: 

Tessa Sitorini

::::::::::

Dan ceritakanlah (hai Muhammad kepada mereka, kisah) Idris (yang tersebut) di dalam Al Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan dan seorang Nabi.Dan Kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi.(QS. Maryam: 56-57)

Idris merupakan generasi ketujuh dari Adam as. Dia adalah Idris bin Jared bin Mahalalel bin Kainan bin Enos bin Syits bin Adam. Kitab Nabi Idris bukan hanya sebuah kitab yang berisi nubuwah-nubuwah, tetapi juga mengisi kekosongan sumber sejarah dari kurun Adam hingga Nuh. Selain terdapat seputar sosok Idris, di dalam kitab ini juga diceritakan berbagai peristiwa hingga terjadinya Banjir Nuh.